SYNOPSIS 2019

FØRSTE AKT
Ragnhild, datteren til Raud den Rame, har drømmer hvor hun ser inn i fremtiden. Ragnhild er redd og ser varsler om en fiende. Ragnhild tenker stadig på sin mor, og lengter som henne mot et mykere samfunn. Folket synger stolt om bygda si, men det ligger en melankoli under. Raud den rame kommer seirende fra krigen med sin trollmann Ulv og sin trofaste kriger, Tore. De blir tatt godt i mot av bygdefolket og Rauds frille, Frøydis. Tore og Ragnhild er kjærester og han byr henne opp til dans og bygdefolket danser med. Ulv skryter over den makt han og Raud har. Men Ragnhild stiller hele tiden spørsmål til den makt de rår over. Ragnhild kommer i diskusjon om morens bortgang. Raud blir hissig. Ulv trekker kniven. Tore går i mellom. Mjøden sendes rundt. Barna leker en lek som blir villere og villere. I det samme den når klimaks, varsler et horn at kong Olav er tilbake. Raud synger om det som hendte da Olav måtte snu da han første gang kom til Salten. Mennene går i kamp på nytt. Ragnhild liker ikke at Tore drar i krig. I en duett synger de om sin kjærlighet og fortvilelse. Folket gir uttrykk for det de opplever som en vanskelig valgsituasjon. De er vant med det gamle og har hørt om det nye. Tore, Raud og hæren deres drar i krigen.

ANDRE AKT
Kvinnene vasker og henger opp tøy. De synger om sin lengsel etter mennene som er i krig. Frøydis forsøker å overbevise Ragnhild om at hun må glemme moren som er død. Ragnhild minnes sin mor som hadde lært henne en voggesang som handlet om Jomfru Maria. Frøydis setter barna i gang med å leke den krig som mennene er i. Gorm, sønnen til Raud, taper for gutten som spiller Kong Olav i leken. Alle tar dette som et tegn og et ondt varsel. Rauds hær kommer hjem fra krigen. Tore er skadet og forteller om kampen og om hvordan Raud mistet livet. Båter nærmer seg. Bygdefolket blir redde, for de tror det er kongen som kommer med soldater.

TREDJE AKT
Men det viser seg å være biskop Jon Sigurd som kommer sammen med sine munker. De har med seg et hode, som folket tror er Rauds hode. Men biskopen forteller om døperen Johannes og hvordan han ble tatt livet av. Biskopen bruker fortellingen om Johannes til å fortelle om dåpens ritual. Ragnhild, Tore og biskopen samtaler om den makt som de hver på sin måte opplever preger livet deres. Folket er blandet i opplevelsene av Kvitekrist og den makt han ser ut til å ha. De har tillit til Tore. Han overtar rollen som høvding, og når han velger å la seg døpe, skjønner folket at den nye tid og den nye kongen med sin gud kan gi dem fredeligere tider.